Многофункционално горско стопанство!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Разлог

Обект: 2325 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11854.00 Първа: 23.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2327 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16921.00 Първа: 23.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2326 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12556.00 Първа: 23.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2324 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12726.00 Първа: 23.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2323 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 2932.00 Първа: 23.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2328 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15500.00 Първа: 23.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2322 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 45860.00 Първа: 23.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2330 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20719.00 Първа: 23.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2329 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 28086.00 Първа: 23.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2321 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14779.00 Първа: 23.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2320 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 37095.00 Първа: 23.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2311 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 30505.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Разлог

Обект: 2314 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20999.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Разлог

Обект: 2304 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 28507.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Разлог

Обект: 2333 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 24508.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023