Многофункционално горско стопанство!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Разлог

Обект: 2408 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11001.00 Първа: 01.02.2024
Втора: 01.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2403 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 64287.00 Първа: 01.02.2024
Втора: 01.02.2024