Многофункционално горско стопанство!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Разлог

Обект: 2417МТ-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 40310.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2415МТ-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 47590.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2414МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 115830.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2412МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 66435.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2411МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 38220.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2410МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 112720.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2409МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 72100.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2407МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 130610.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2406МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 146920.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2405МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 59955.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2404МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28990.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2403МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 120315.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2401МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 26280.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2334МТ-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 162405.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2416-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 49140.00 Първа: 09.02.2024
Втора: 09.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2402-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 197670.00 Първа: 09.02.2024
Втора: 09.02.2024