Многофункционално горско стопанство!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Разлог

Обект: 2325-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 31820.00 Първа: 17.03.2023
Втора: 24.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2327-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 47860.00 Първа: 17.03.2023
Втора: 24.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2326-1МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 10200.00 Първа: 16.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2324-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 39240.00 Първа: 17.03.2023
Втора: 24.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2323-1МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 8820.00 Първа: 16.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2329-1МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 74950.00 Първа: 16.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2328-1МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 31670.00 Първа: 16.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2322-1МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 131760.00 Първа: 16.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2321-1МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 34710.00 Първа: 16.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2330-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 44320.00 Първа: 17.03.2023
Втора: 24.02.2023

ДГС Разлог

Обект: 2320-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 105520.00 Първа: 17.03.2023
Втора: 24.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2319-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 68870.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 16.02.2023