Многофункционално горско стопанство!

Продажба на дървесина от склад

ДГС Разлог

Обект: 2418-П1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 15394.00 Първа: 27.02.2024
Втора: 27.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2227-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 4829.00 Първа: 23.01.2024
Втора: 30.01.2024

ДГС Разлог

Обект: 27-28-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 4707.00 Първа: 09.01.2024
Втора: 16.01.2024

ДГС Разлог

Обект: 27-28-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 25538.00 Първа: 09.01.2024
Втора: 16.01.2024

ДГС Разлог

Обект: 2339С-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 23440.00 Първа: 04.01.2024
Втора: 04.01.2024