Многофункционално горско стопанство!

Продажба на дървесина от склад

ДГС Разлог

Обект: 2247-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 2976.00 Първа: 28.02.2023
Втора: 07.03.2023