Многофункционално горско стопанство!

Лесокултурни мероприятия

ДГС Разлог

Обект: 2401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20674.66 Първа: 14.02.2024
Втора: 14.02.2024