Многофункционално горско стопанство!

Лесокултурни мероприятия

ДГС Разлог

Обект: 2301 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3082.00 Първа: 14.03.2023
Втора: 14.03.2023