Многофункционално горско стопанство!

Обявления

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА "Товарене,транспортиране и разтоварване на дървесина" от обект Т-23ОТКРИТ КОНКУРС ЗА"Товарене,транспортиране и разтоварване на дървесина" от обект Т-23

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ПРОТОКОЛ